català español english deustch français... russian
Ingeniera Quienes somos
metodologia
calidad
premios
CONCURSOS GANADOS
Obras internacionales
Publicacions
AENOR, Associació Espanyola de Normalització i Certificació, certificà l'any 2.007 que l'organització REOLID CONSULTING, S.L., disposa d'un sistema de gestió de la qüalitat amb conformitat amb les Normes UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 14001:2004, per a les activitats: Disseny, desenvolupament, direcció d'obra i assistència tècnica de projectes de Climatització, Baixa Tensió, Electricitat, Llanterneria, Sanejament, Insonorització, Instal·lacions, Acuariològiques, Contra Incendis, Telecomunicacions, Mitja Tensió, Dotació de Serveis, Activitats, Energia Solar, Gas, Enllumenat Públic, Medi Ambient, Barreres Arquitectòniques, Plans d'Emergència, Gas Liqüat, Propà, Permisos de Instal·lació.

cierre